Транспорт

I. Посрещане на туристите на аерогарата

 • Излизайки от самолета, туристите се отправят към сградата на аерогарата и преминават през паспортен контрол (показва се паспорт и при необходимост разпечатана виза).
 • Получават багажа си на транспортната лента.
 • При изхода от зоната на пристигането се извършва митнически контрол. Обикновено туристите го преминават практически без проверка, но някои могат по избор да бъдат проверени.
 • След изхода от зоната на митническия контрол посреща сътрудник на компанията с табелката на TEZ tour, който показва номера на очакващия автобус.

Компания TEZ TOUR не носи отговорност за забравени вещи в автобусите или в салона на самолета, за което представителите нееднократно напомнят на туристите по време на преходите.

II. Групов трансфер означава строго спазване на разписанието на автобуса от аерогарата до хотелите. Груповият трансфер не включва съпровождащи лица при малко количество хора. Груповите трансфери се провеждат с комфортни автобуси от два типа: за 21 и за 55 човека. Всички автобуси са с климатици.

III. Индивидуалният трансфер означава стриктно превоз до един хотел с възможен превоз и на други туристи, и не означава задължително наличие на съпровождащ служител. При обичайните индивидуални трансфери се предоставят микробуси с климатици. Леки автомобили или друг транспорт може да се поръча отрано.

IV. Ако туристите не са пристигнали с полети на компанията TEZ TOUR, молим да се съобщават всички номера на полетите с буквения код на полета. Без това не винаги бихме могли да разберем времето на пристигане и заминаване на самолетите и, съответно, не можем да гарантираме навременното посрещане на туристите.

 

V. Процес на изпращане на туристите

 • Един ден преди заминаването на туристите, които са поръчали групов трансфер, на инфо-стенда на компанията TEZ TOUR се поставя информация за времето на отпътуването на автобусите от хотела.
 • За туристите, които са поръчали индивидуален трансфер, се изпращат факсове до номерата на стаите на туристите, които персоналът на хотела доставя в стаите им. Времето се определя от разчета за пристигане на аерогарата към началото на регистрацията на рейса, тоест 2-2,5 часа преди отлитането. Туристите, които са поръчали индивидуален трансфер, по желание, могат сами да определят и поръчат времето за напускане на хотела, в пределите на разумното.
 • В деня на заминаването, в определеното време пристига автобус с придружител, при условие, че не е бил задържан от туристите в предходния хотел. Ако някой турист не е излязъл на време за своя трансфер, то придружителят го изчаква не повече от 5-7 минути и заминава за следващия хотел за да вземе други туристи, и за да не закъснее за аерогарата. Закъснелите туристи стигат до аерогарата самостоятелно.
 • След пристигането си на аерогарата туристите преминават през регистрация за полета, за това им помага представителя на компания TEZ TOUR на аерогарата. За всички проблеми се обръщайте именно към него. Също така, възможно е опаковане и измерване на багажа с допълнително заплащане.
 • След регистрацията и до преминаването в зоната на паспортния контрол туристите могат да оформят връщането на налога «Tax Free» (в аерогарата има табелки със стрелки, които указват, къде се намира офиса).
 • След това туристите преминават през зоната на паспортния и митническия контрол.
 • Ако имат време може да посетят магазина за безмитна търговия Duty Free.
 • Внимание! Качването на самолета започва 40 минути до указаното време за излитане. За качването в самолета туристите преминават през указания в бордната карта номер на изхода (GATE), сядат в самолета и заминават.

 

VI. При принудителен преход от един хотел в друг, факсът се изпраща за номерата на стаите на туристите още предишната вечер. Персоналът на хотела доставя този факс в стаите. Хотелският придружител също се свързва с туристите за да съобщи информацията.

 

Ред на провеждане на VIP-трансфери от аерогарата на Ларнака или Пафос до хотел

I. Посрещане на туристи на аерогарата

 • След като слязат от самолета, туристите отиват в сградата на аерогарата и преминават през паспортен контрол (необходимо е да се представи паспорт, а понякога се изисква и разпечатана про-виза).
 • След паспортния контрол, туристите получават багажа си на транспортната лента.
 • На изхода от аерогарата се извършва митнически контрол. Обикновено туристите преминават през его практически без проверка, през зеления коридор, но някои могат да бъдат проверени по избор.
 • В зоната за посрещане, туристите се посрещат от сътрудник на компанията TEZ TOUR c поименна табелка, който помага при транспортирането на багажа към поръчания автомобил.
 • Шофьорът също информира туристите за времето на първата им среща с хотелския придружител и оказва помощ при настаняването в хотела.

II. Процес на изпращане на туристите

 • Вечерта преди заминаването на гостите, които са заявили VIP-трансфер, в стаите им се изпраща информационно писмо, в което се указва времето на напускане на хотела. Времето се определя по разчета за пристигане на аерогарата към началото на регистрацията на рейса, тоест 2-2,5 часа до отлитането на самолета. Туристите, които са поръчали VIP-трансфер, по желание могат сами да определят времето за напускане на хотела в границите на допустимото. За времето на напускане и за номера на автомобила туристите се информират от хотелския придружител.
 • След пристигането в аерогарата на туристите се помага с пренасянето на багажа от автомобила до гишето за регистрация на полетите. Също така, възможно е опаковане, измерване на багажа и допълнително заплащане.
 • Регистрация за полета на щанда за регистрация на авиокомпанията. Издаване и получаване на бордна карта.
 • След регистрацията и преди преминаването в зоната за паспортен контрол туристите могат да оформят връщането на налога «Tax Free» (в аерогарата има надписи със стрелки, които указват къде се намира офиса).
 • По-нататък туристите преминават през зоната на паспортния и митническия контрол.
 • При наличие на време може да се посети магазина за безмитна търговия Duty Free.
 • Внимание! Качването в самолета започва 40 минути преди указаното време за излитане. За качването в самолета туристите преминават през указания в бордната карта номер на изхода (GATE), сядат и излитат.

Поставете флага на нужната точка на картата
OK
За удобство на потребителите, предоставянето на персонализирана информация, запазване на личните предпочитания и настройките на сайта, нашият уебсайт използва cookie и други аналогични технологии. За да използвате сайта, трябва да потвърдите съгласието си за използването на тези технологии. Детайли
Приемам