Полезна информация за почивка в Египет

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ
ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ


При пътуване до Арабска република Египет е необходимо да притежавате задграничен паспорт, с валидност поне 6 месеца след датата на влизането в страната. Визи с цел туризъм и престой до 30 дни се купуват и получават на ГКПП на международните летища – стикерите са продават в банкови офиси, намиращи се в транзитната зона преди паспортния контрол. Цената на визовия стикер, закупен на ГКПП, е 25 щатски долара, като заплащането на същия може да бъде осъществено с кредитна карта или в брой в твърда валута. В паспорта Ви трябва да има поне една цяла свободна страница, за да може върху нея да бъде положена входната виза за страната. На гърба на тази страница не следва да има друга положена по-рано виза, освен печати от граничен контрол.

При пътуване с цел туризъм до курортите в Южен Синай, Шарм ел-Шейх, Дахаб, Нувейба и Таба има възможност при пристигане на летищата в Шарм ел-Шейх и Таба за получаване на безплатен печат в паспорта с разрешение за влизане в страната без виза и престой в курортите за период до 15 дни, без право за пътуване извън тези райони. Ако туристите планират да пътуват извън тези райони и да останат повече от 15 дни в страната им е необходима виза.

Специално внимание следва да проявяват притежателите на дипломатически и служебни паспорти. Между България и Египет няма подписана спогодба за освобождаването на дипломатическите и специални паспорти от визи. Носителите на дипломатически паспорти задължително трябва да се снабдят предварително с египетска входна виза от посолството на Египет в София или други египетски дипломатически представителства в чужбина, независимо дали пътуват в лично или служебно качество.
ПАКЕТ С ДОКУМЕНТИ - ТРАВЪЛ ПАК
ПАКЕТ С ДОКУМЕНТИ - ТРАВЪЛ ПАК

Проверете за налични следните документи преди отпътуване.
Международен паспорт или лична карта (в зависимост от страната на пътуване);
Ваучери;
Програма;
Полетно разписание / самолетни билети;
Медицинска застраховка;
Общи условия към застраховката;
Други (в зависимост от програмата).

Внимателно сверете правилното изписване на личните Ви данни във ваучерите, медицинската застраховка и самолетните билети преди отпътуване. В случай на разминаване се свържете с Вашия туристически агент.

Предварително проверете с вашият мобилен оператор дали мобилният Ви телефон поддържа роуминг, както и предварително се запознайте с условията и тарифите за разговори от и до чужбина.

При ползване на дебитни/кредитни карти извън България задължително преди отпътуване се запознайте с условията и тарифите на Вашата банка за ползване на картите в чужбина, както и какви са процедурите при загубена/открадната карта.
ПЪТУВАНЕ С ДЕЦА
ПЪТУВАНЕ С ДЕЦА


Ако дете под 18 години пътува само с един от родителите си (или с друг придружител, различен от родител), той трябва да носи нотариално заверено пълномощно от непътуващия родител + копие от него (а ако пътува с друг придружител – и от двамата родители + копие на акт за раждане) за излизане на детето в чужбина (в случай че детето пътува с двамата си родители, но те са с различни фамилии, те трябва да предоставят акта за раждане на детето, както и копие от него). Този документ ще послужи пред българските гранични власти. Декларация за пътуване с дете можете да изтеглите от бутона по-долу.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЗАСТРАХОВКА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЗАСТРАХОВКА

В случай на заболяване или злополука по време на Вашето пътуване и в случай, че се нуждаете от незабавна лекарска помощ, моля следвайте приложените по-долу указания, за навременното и правилно използване на застраховката при Вашето лечение.
Асистираща компания ви насочва в кое здравно заведение, къде да отидете и как да получите най-бързо и компетентно обслужване. Това е международна организация, създадена именно с тази цел.
При настъпване на събитие, налагащо използването на услугата „Асистанс“ към застраховка Помощ при пътуване, е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да уведомите асистиращата компания на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" (асистиращата компания е посочена във Вашата полица) и да съгласувате разходите.

Ако НЕ СЕ СВЪРЖЕТЕ с нея, ГУБИТЕ едно от основните предимства на застраховката – да бъдете насочени към най-удачното лечебно заведение, и да не заплащате нищо лично – разходите се уреждат директно от Застрахователя към лечебното заведение, със съдействието на асистиращата компания. Друг негатив при неуведомяване на асистиращата компания е и фактът, че при липса на контакт между Вас с асистиращата компания, лимитът за разходи за лечение е само 150 евро!

Ето защо при настъпване на застрахователно събитие ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:
1. Уведомете асистиращата компания! Номера на асистиращата компания е посочен в застрахователната Ви полица.
2. Ще се свържете с оператор. В случай че се затруднявате, моля помолете за съдействие най-близкия до Вас представител на Тез Тур.
3. Запишете и запазете № на регистрираното събитие.
4. Посетете лечебното заведение, посочено от асистиращата компания. Само и единствено асистиращата компания Ви насочва към лечебно заведение.
5. Асистиращата компания заплаща медицинските разходи за получените от Вас медицински услуги, след като получи всички необходими документи директно на лечебното заведение и след одобрението им от страна на Застрахователя.
6. В случай че Асистиращата компания не е уведомена в указания срок или е уведомена, но Застрахованият не е посетил лечебното заведение посочено от Асистиращата компания, Застрахованият сам заплаща разходите за оказаната спешна помощ, след което предявява претенция пред Застрахователя.
При настъпване на застрахователно събитие е необходимо веднага да се обърнете към вашата застрахователна компания на телефонния номер указан в полицата. В противен случай, застрахователят има право да откаже да покрие разходите по вашето лечение. Внимателно се запознайте с общите условия на застраховката и изключенията по основните и допълнителни покрития.

При обръщане към лечебни заведения без направление от обслужващата компания, туристът следва сам да заплаща услугите и носи отговорност за живота си.

Ако не можете да се свържете със застрахователната компания, тогава се свържете с информационния център на TEZ TOUR Египет (+2 0111-005 9 000, +2 069 362 0 999), който работи денонощно, за да Ви свърже със Застрахователната компания.

В случай че застраховката не е включена в туристическия пакет (не е издадена чрез TEZ TOUR), е необходимо да информирате за това оператора на Информационно-контактния център на застрахователната компания.

TEZ TOUR като туроператор отговаря на условията на застраховката и за услугите след като тя не е направена през него. При оформяне на полицата настоятелно Ви съветваме внимателно да се запознаем с условията на застрахователя и да се убедите, че посочените в застрахователната полица контакти за връзка са достъпни по всяко време на денонощието.
ЗАБРАВЕНИ / ИЗГУБЕНИ ВЕЩИ
ЗАБРАВЕНИ / ИЗГУБЕНИ ВЕЩИ

TEZ TOUR не носи отговорност за забравени или загубени лични вещи, но се ръководи от това да полага грижа и специално отношение към своите туристи. TEZ TOUR отказва търсенето на следните вещи: любими детски играчки, лични документи, бижута, мобилни телефони, таблети, флаш карти, видео и про-камери, видеоапарати, видеоклипове и снимки.

Ако все пак се намерят забравени/загубени вещи, те се съхраняват в посрещащия офис на TEZ TOUR не повече от 12 месеца. Откритите вещи не се предават към изпращащите офиси на TEZ TOUR и могат да бъдат изпратени директно към клиента за негова лична сметка.

Закупените от туристите в страната-домакин сувенири, облекла и бижута не се търсят, ако бъдат забравени/загубени.

TEZ TOUR не носи отговорност пред клиента, не възстановява пълната или частична стойност на пътуването и не изплаща обезщетение за морални щети, в случай на проблеми, свързани с безопасността на личния багаж, ценностите и документите на туриста по време на цялото му пътуване и престой. Всеки клиент се задължава да предприеме собствени мерки, насочени към осигуряване на безопасността на личните си вещи, ценности и документи!

TEZ TOUR съветва туристите да не оставят без надзор личните си вещи и в местата за настаняване препоръчва използването на сейф.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВРЕДЕН/ИЗГУБЕН БАГАЖ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВРЕДЕН/ИЗГУБЕН БАГАЖ


Рекламацията Ви трябва да бъде придружена от следните оригинални/сканирани документи:

Протокол от летището с констатирана щета (Damage Report), която се получава веднага след като вземете куфара си от лентата и установите щетата, без да сте напускали зоната за получаване на багаж;
Бордна карта;
Багажен етикет;
Кратко описание на щетата и снимки ясно показващи я;
Банкова сметка/IBAN/SWIFT CODE и име на титуляра на банковата сметка.

Вашата писмена рекламация, придружена от необходимите документи, следва да изпратите не по-късно от 7 /седем/ дни от деня на получаване на багажа:

За полети на БИ ЕЙЧ ЕЪР - до електронен адрес claims@bhairlines.com

Молим да имате предвид, че рекламации, подадени след указания по-горе 7-дневен срок и без придружаващите документи, не се разглеждат от страна на авиокомпаниите!
ПО ВРЕМЕ НА ПОЧИВКАТА ВИ:
ПО ВРЕМЕ НА ПОЧИВКАТА ВИ:
• За Вашия максимален комфорт Tez Tour е разработил платформа "E-info" с персонален акаунт за всеки гост. Вътре имате възможност да видите информация за часа на Вашия трансфер от хотела до летището, часа на излитане на Вашия полет, както и часа на заминаване за заявените от Вас екскурзии. Имате и опция да се свържете с горещата ни линия на разположение 24/7 при нужда от помощ и съдействие. И всичко това докато сте на плажа!
За да получите достъп до платформата е необходимо да се свържете с Вашия хотелски гид.

• Във фоайето на всеки хотел има щанд или закачено информационно табло на ТЕЗ ТУР с фотографии и мобилни телефони на обслужващите гидове, както и график на посещенията им в съответния хотел. В посочените часове, представителите на ТЕЗ ТУР ще бъдат на разположение за помощ, насоки и всякакви въпроси свързани с престоя на туристите. През остатъка от работното време, можете да ги откриете на техните мобилните телефони.

• С цел да се избегнат усложнения, Ви молим да не закъснявате и да се явявате на мястото за среща в определения час, затова Ви молим всички допълнителни услуги (ползване на мини бар, телефон и т.н.) да се заплащат предварително.
СРЕЩА С ГИДА НА ХОТЕЛА:
СРЕЩА С ГИДА НА ХОТЕЛА:

• По време на трансфера ще Ви бъде съобщен час за информационна среща с представителя на Тез Тур в хотела.
• В уречения час гидът ще Ви очаква във фоайето на хотела.
• За всички въпроси и проблеми се обръщайте към гида на хотела или към рецепцията на хотела.
• Координатите на екскурзовода (име, мобилен телефон) и часовете, когато гидът е директно в хотела, са посочени на информационния щанд или в папката с информация на TEZ TOUR във фоайето на хотела.
• По време на срещата с гида, ако желаете, можете да заявите и заплатите допълнителни екскурзии.
• НЕ забравяйте да поискате достъп до платформата „E-info”.
ПРЕДИ ОТПЪТУВАНЕ и НАПУСКАНЕ НА ХОТЕЛА:
ПРЕДИ ОТПЪТУВАНЕ и НАПУСКАНЕ НА ХОТЕЛА:

• Ден преди полета отидете на рецепция и проверете дали имате неплатени сметки за допълнителни услуги (ползване на минибар, телефон и др.). Ако имате дългове, изплатете ги.
• Информация за обратния трансфер можете да откриете на информационно табло на ТЕЗ ТУР във Вашия хотел, вечерта преди деня на заминаване от хотела, както и от местния гид.
• Времето за обратен трансфер ще намерите и в платформата „E-info”.
• Проверете внимателно стаята си за забравени вещи.
• В деня на напускане трябва да освободите стаята преди 12:00 часа, да върнете ключовете. Можете да оставите багажа си в гардероба на хотела.
• За да избегнете различни усложнения, моля, не закъснявайте и идвайте на трансфера в посочения час.
ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ
ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ

Телефон за спешен случай на Тез тур България: +359 894 44 56 24
Телефон за връзка с Тез Тур в Хургада: +2 (065) 341 20 50
Телефон за връзка с Тез Тур в Шарм ел Шейх: +2 (069) 362 0997
WhatsApp/ Viber на Тез Тур Египет (само текстови съобщения): +201110059000

Поставете флага на нужната точка на картата
OK
За удобство на потребителите, предоставянето на персонализирана информация, запазване на личните предпочитания и настройките на сайта, нашият уебсайт използва cookie и други аналогични технологии. За да използвате сайта, трябва да потвърдите съгласието си за използването на тези технологии. Детайли
Приемам