Полезна информация за почивка в Дубай

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ
ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Притежатели на валиден обикновен паспорт или на дипломатически, служебен, официален или специален паспорт, издаден от държава-членка на ЕС се освобождават от задължението да притежават визи за краткосрочно пребиваване, когато влизат и пребивават на територията на другата договаряща страна за срок до 90 дни, за всеки период от 180 дни към датата на влизането.
ПАКЕТ С ДОКУМЕНТИ - ТРАВЪЛ ПАК
ПАКЕТ С ДОКУМЕНТИ - ТРАВЪЛ ПАК

Проверете за налични следните документи преди отпътуване.
Международен паспорт или лична карта (в зависимост от страната на пътуване);
Ваучери;
Програма;
Полетно разписание / самолетни билети;
Медицинска застраховка;
Общи условия към застраховката;
Други (в зависимост от програмата).

Внимателно сверете правилното изписване на личните Ви данни във ваучерите, медицинската застраховка и самолетните билети преди отпътуване. В случай на разминаване се свържете с Вашия туристически агент.

Предварително проверете с вашият мобилен оператор дали мобилният Ви телефон поддържа роуминг, както и предварително се запознайте с условията и тарифите за разговори от и до чужбина.

При ползване на дебитни/кредитни карти извън България задължително преди отпътуване се запознайте с условията и тарифите на Вашата банка за ползване на картите в чужбина, както и какви са процедурите при загубена/открадната карта.
ПЪТУВАНЕ С ДЕЦА
ПЪТУВАНЕ С ДЕЦА


Ако дете под 18 години пътува само с един от родителите си (или с друг придружител, различен от родител), той трябва да носи нотариално заверено пълномощно от непътуващия родител + копие от него (а ако пътува с друг придружител – и от двамата родители + копие на акт за раждане) за излизане на детето в чужбина (в случай че детето пътува с двамата си родители, но те са с различни фамилии, те трябва да предоставят акта за раждане на детето, както и копие от него). Този документ ще послужи пред българските гранични власти. Декларация за пътуване с дете можете да изтеглите от бутона по-долу.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЗАСТРАХОВКА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЗАСТРАХОВКА

В случай на заболяване или злополука по време на Вашето пътуване и в случай, че се нуждаете от незабавна лекарска помощ, моля следвайте приложените по-долу указания, за навременното и правилно използване на застраховката при Вашето лечение.
Асистираща компания ви насочва в кое здравно заведение, къде да отидете и как да получите най-бързо и компетентно обслужване. Това е международна организация, създадена именно с тази цел.
При настъпване на събитие, налагащо използването на услугата „Асистанс“ към застраховка Помощ при пътуване, е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да уведомите асистиращата компания на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" (асистиращата компания е посочена във Вашата полица) и да съгласувате разходите.

Ако НЕ СЕ СВЪРЖЕТЕ с нея, ГУБИТЕ едно от основните предимства на застраховката – да бъдете насочени към най-удачното лечебно заведение, и да не заплащате нищо лично – разходите се уреждат директно от Застрахователя към лечебното заведение, със съдействието на асистиращата компания. Друг негатив при неуведомяване на асистиращата компания е и фактът, че при липса на контакт между Вас с асистиращата компания, лимитът за разходи за лечение е само 150 евро!

Ето защо при настъпване на застрахователно събитие ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:
1. Уведомете асистиращата компания! Номера на асистиращата компания е посочен в застрахователната Ви полица.
2. Ще се свържете с оператор. В случай че се затруднявате, моля помолете за съдействие най-близкия до Вас представител на Тез Тур.
3. Запишете и запазете № на регистрираното събитие.
4. Посетете лечебното заведение, посочено от асистиращата компания. Само и единствено асистиращата компания Ви насочва към лечебно заведение.
5. Асистиращата компания заплаща медицинските разходи за получените от Вас медицински услуги, след като получи всички необходими документи директно на лечебното заведение и след одобрението им от страна на Застрахователя.
6. В случай че Асистиращата компания не е уведомена в указания срок или е уведомена, но Застрахованият не е посетил лечебното заведение посочено от Асистиращата компания, Застрахованият сам заплаща разходите за оказаната спешна помощ, след което предявява претенция пред Застрахователя.
При настъпване на застрахователно събитие е необходимо веднага да се обърнете към вашата застрахователна компания на телефонния номер указан в полицата. В противен случай, застрахователят има право да откаже да покрие разходите по вашето лечение. Внимателно се запознайте с общите условия на застраховката и изключенията по основните и допълнителни покрития.

При обръщане към лечебни заведения без направление от обслужващата компания, туристът следва сам да заплаща услугите и носи отговорност за живота си.

Ако не можете да се свържете със застрахователната компания, тогава се свържете с информационния център на TEZ TOUR в ОАЕ, който работи денонощно, за да Ви свърже със Застрахователната компания.

В случай, че застраховката не е включена в туристическия пакет (не е издадена чрез TEZ TOUR), е необходимо да информирате за това оператора на Информационно-контактния център на застрахователната компания.

TEZ TOUR като туроператор отговаря на условията на застраховката и за услугите след като тя не е направена през него. При оформяне на полицата настоятелно Ви съветваме внимателно да се запознаем с условията на застрахователя и да се убедите, че посочените в застрахователната полица контакти за връзка са достъпни по всяко време на денонощието.
ЗАБРАВЕНИ / ИЗГУБЕНИ ВЕЩИ
ЗАБРАВЕНИ / ИЗГУБЕНИ ВЕЩИ

TEZ TOUR не носи отговорност за забравени или загубени лични вещи, но се ръководи от това да полага грижа и специално отношение към своите туристи. TEZ TOUR отказва търсенето на следните вещи: любими детски играчки, лични документи, бижута, мобилни телефони, таблети, флаш карти, видео и про-камери, видеоапарати, видеоклипове и снимки.

Ако все пак се намерят забравени/загубени вещи, те се съхраняват в посрещащия офис на TEZ TOUR не повече от 12 месеца. Откритите вещи не се предават към изпращащите офиси на TEZ TOUR и могат да бъдат изпратени директно към клиента за негова лична сметка.

Закупените от туристите в страната-домакин сувенири, облекла и бижута не се търсят, ако бъдат забравени/загубени.

TEZ TOUR не носи отговорност пред клиента, не възстановява пълната или частична стойност на пътуването и не изплаща обезщетение за морални щети, в случай на проблеми, свързани с безопасността на личния багаж, ценностите и документите на туриста по време на цялото му пътуване и престой. Всеки клиент се задължава да предприеме собствени мерки, насочени към осигуряване на безопасността на личните си вещи, ценности и документи!

TEZ TOUR съветва туристите да не оставят без надзор личните си вещи и в местата за настаняване препоръчва използването на сейф.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВРЕДЕН/ИЗГУБЕН БАГАЖ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВРЕДЕН/ИЗГУБЕН БАГАЖ


Рекламацията Ви трябва да бъде придружена от следните оригинални/сканирани документи:

Протокол от летището с констатирана щета (Damage Report);
Бордни карти;
Багажни етикети;
Банкова сметка/IBAN/SWIFT CODE;
Жалба, описваща щетата и снимки.
Вашата писмена рекламация, придружена от необходимите документи, следва да:

1/ изпратите до електронен адрес book@teztour.bg не по-късно от 7 /седем/ дни от деня на получаване на багажа (за полети, реализирани чрез авиокомпания БИ ЕЙЧ ЕЪР, БЪЛГАРИЯ ЕЪР и други);

2/ входирате собственоръчно не по-късно от 7 /седем/ дни от деня на получаване на багажа на следния линк: https://www.corendonairlines.com/contact/after-your-flight (за полети, реализирани чрез авиокомпания КОРЕНДОН ЕЪРЛАЙНС).

Молим да имате предвид, че рекламации, подадени след указания по-горе 7-дневен срок и без придружаващите документи, не се разглеждат от страна на авиокомпаниите!
ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ
ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ

Телефон за спешен случай на Тез тур България: +359 894 44 56 24

Телефони за връзка с TEZ TOUR в Дубай: +971 55 6092300

Поставете флага на нужната точка на картата
OK
За удобство на потребителите, предоставянето на персонализирана информация, запазване на личните предпочитания и настройките на сайта, нашият уебсайт използва cookie и други аналогични технологии. За да използвате сайта, трябва да потвърдите съгласието си за използването на тези технологии. Детайли
Приемам