Трансфери

Ред за извършване на трансфери

I. Посрещане на туристите на аерогарата

След като слязат от самолета, туристите се отправят към сградата на аерогарата. На щандове на входа трябва да се закупи "туристическа карта", която е необходимо да се пази до края на престоя в страната. Тук, на щандовете туристите преминават през паспортен контрол. След това, туристите влизат в зала, в която получават багажа си от транспортната лента. На изхода от аерогарата се извършва митнически контрол. Според изискванията на митническата служба на Доминиканската република целият багаж трябва да премине през сканиране от специално оборудване, което е монтирано на изхода. След процедурата за сканиране на багажа туристите трябва да преминат по коридора към изхода от терминала.

Автобусът заминава от аерогарата за хотелите максимум след 2 часа от фактическото време на кацане на самолета. В случай, че не някои туристи не се явят пред автобуса в определеното време, претенции към компания TEZ TOUR не се приемат.

II. На туристите, които са поръчали VIP-трансфер, се предоставя услугата – посрещане на изхода от аерогарата с табелка, на която е изписано тяхното име.

III. Компания TEZ TOUR не носи отговорност за забравени вещи в автобусите, за което водачите напомнят на туристите по време на преходите.

IV. Индивидуален трансфер означава стриктно направление към един хотел и не се подразбира непременно наличие на придружител.

V. За обичайните индивидуални трансфери се предоставят микробуси с климатизация.

VI. Ако туристите не пристигат с полети на компанията TEZ TOUR, то имаме молба да се съобщават всички номера на полетите с буквения им код. Без този код ние не винаги можем да разберем времето за кацане и излитане на самолета и съответно, не можем да гарантираме своевременното посрещане на туристите.

 

VII. Процес на изпращане на туристи

  1. Един ден до отпътуването, туристите, които заминават с групов трансфер, могат да намерят обява за обратния полет на инфо-стенда или в папката на TEZ TOUR с указване на времето за заминаване на автобуса от хотела. За туристите, които са поръчали индивидуален трансфер, обявата за полета се доставя от персонала на хотела в стаята. Времето се определя съгласно разчета за пристигане на аерогарата за начало на регистрацията за полета, тоест 2,5 -3 часа до отлитането.
  2. При групов трансфер, в деня на заминаването в определеното време пристига автобус със съпровождащ представител (може да има не големи забавяния, ако има проблеми или въпроси, относно туристите в предходните хотели). Ако някой турист на време не е излязъл за своя трансфер, то съпровождащият представител го изчаква известно време (максимум до 10 минути) и заминава за следващия хотел, за да не се закъснее за аерогарата. Закъснелите туристи трябва сами да стигат до аерогарата.
  3. При индивидуален трансфер: в определеното време в хотела пристига микробус с табелка TEZ TOUR, а шофьорът има данните за пътниците, които трябва да бъдат откарани на аерогарата. В случай на неявяване на туристи в определеното време, шофьорът изчаква 15 минути (понеже той може да има и още други планирани курсове), затова микробусът заминава, а закъснелите туристи трябва сами да стигнат до аерогарата.
  4. След пристигането на аерогарата туристите преминават през митнически контрол и регистрация за полета, за това им помага представителя на компании TEZ TOUR на аерогарата или представители на авиокомпанията. След регистрацията туристите преминават през паспортен контрол.
  5. При желание, гостите могат да посетят магазина за безмитна търговия Duty Free.
  6. След всички тези процедури туристите се качват в самолета (чрез указания на бордната карта номер GATE) и отпътуват.

VIII. При прехвърляне от един хотел в друг, факс за обратния поет се изпраща за номера на стаите на туристите още предишната вечер. Персоналът на хотела доставя този факс в стаите.

 

VIP-трансфери

Посрещане с табелка с името на туриста.

Осигурява се руски-говорещ съпровождащ представител при трансфера (по поръчка, при допълнително заплащане).

Автомобили: Ford Explorer (4 pax); Chevrolet Suburban (4 pax).

Поставете флага на нужната точка на картата
OK
За удобство на потребителите, предоставянето на персонализирана информация, запазване на личните предпочитания и настройките на сайта, нашият уебсайт използва cookie и други аналогични технологии. За да използвате сайта, трябва да потвърдите съгласието си за използването на тези технологии. Детайли
Приемам