Застраховка

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми Клиенти на компания TEZ TOUR,

Във връзка с нарастващия брой застрахователни инциденти с чуждестранни туристи в някои страни с цел да обезпечим безопасността, живота и здравето ви, с настоящето писмо ви уведомяваме за следното:

  1. Международният туристически холдинг TEZ TOUR категорично не препоръчва да закупувате от други туристически и екскурзионни агенти екскурзии и допълнителни туристически услуги извън закупения от вас тур. Също така, да не наемате транспортни средства чрез посредничеството на агенции трети страни (улични агенции) в страната, в която пребивавате. Това е свързано с факта, че може да бъдете изложени на сериозен риск и да не ви бъде гарантирана безопасността на предоставяните услуги и техническата изправност на оборудването, предоставяно за такива услуги.
  2. Когато ползвате услугите на агенции трети страни, за вас е изключително важно да се запознаете подробно със застрахователния договор за медицинско обслужване, предоставяно в случай на възникнал инцидент. Договорът трябва да съдържа клаузи, свързани с живота и здравето на туриста в продължение на цялата екскурзия, включително в участъци с междуградско прекачване с автомобилен, воден и въздушен превоз до местата на организиране на екскурзиите, а не само в местата на предоставянето им.
  3. Никоя туристическа агенция или туроператор в страната, в която почивате, с изключение на TEZ TOUR, няма право да дозастрахова (да увеличава броя застрахователни рискове, признавани от застрахователното дружество) по вашата застрахователна полица, които влизат в набора документи по маршрута, организиран от туроператора TEZ TOUR. В случай, че закупувате услуги от агенция трета страна, на вас задължително трябва да бъде издадена ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА, подпечатана от застрахователната агенция, в която сте застраховани. Туроператорът TEZ TOUR няма възможност по никакъв начин да проконтролира и не носи никаква отговорност за правилното оформяне на застрахователната полица, предоставена от агенция трета страна, както и да уведоми застрахователя за издаването на застрахователна полица и заплащане на застрахователната премия по застрахователния договор.
  4. В случай, че настъпят вреди на живота и здравето на туристите по застрахователни рискове, които не са включени в застрахователната полица, издадена от туроператора TEZ TOUR, застрахователното дружество – партньор на TEZ TOUR - има право да откаже на на застрахованите туристи оказването на медицинска помощ или заплащането за медицински услуги в страната по местопребиваване. Така всички услуги, предоставяни от медицинските заведения, не които не се възстановяват по медицинската застрахователна полица, включително репатриране на останките в родината, ще се заплащат от страна на туриста или неговите роднини. TEZ TOUR и неговите служители (гидове) не се явяват представители на туристите в страната по местопребиваване и не водят преговори с никого от името на туристите по договори, които са сключени без участието на TEZ TOUR. Всички услуги, включително услугите по осигуряване на гид в качеството на преводач във връзка с комуникацията с медицинското заведение, застрахователното дружество на агенция трета страна и пътуването до мястото на настъпване на произшествието или мястото, където туристът е хоспитализиран, остават за сметка на туриста по ценовата листа на туроператора TEZ TOUR.
  5. Молим ви да отделите специално внимание на факта, че при закупуване на екскурзия или други услуги в туристически или екскурзионни агенции – трета страна – може да ви бъде дадена умишлено невярна информация както за самата екскурзия, така и за качеството на транспорта, свързан с организацията й. Може да ви бъде предоставено за ползване оборудване, което не е сертифицирано, не е технически изправно или не съответства на санитарно-хигиенните норми, включително инвентар, който е заразен с паразити, гъбички, носители на инфекциозни заболявания, включително сгъстен въздух в бутилките за гмуркане.

Уважаеми наши клиенти, надяваме се, че това уведомление и нашите препоръки ще ви помогнат да избегнете негативните последствия от това да попаднете на недобросъвестни туристически агенции. При избора си на организация, която да ви предоставя услуги, моля, не забравяйте, че вашият живот и животът на вашите близки нямат цена.

Пожелаваме ви приятна почивка!

Поставете флага на нужната точка на картата
OK
За удобство на потребителите, предоставянето на персонализирана информация, запазване на личните предпочитания и настройките на сайта, нашият уебсайт използва cookie и други аналогични технологии. За да използвате сайта, трябва да потвърдите съгласието си за използването на тези технологии. Детайли
Приемам